Galeria

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2010 roku stworzyliśmy innowacyjną pracownię badań i diagnostyki pacjentów.

Wykonujemy badania z wykorzystaniem EMG kinezjologicznego oraz z użyciem platformy stabilograficznej, jest to pomocne w ocenie i planowaniu terapii pacjentów.

W tym samym roku w dniu 16 września Gabinet otrzymał certyfikat w konkursie Innowator Małopolski 2010, który organizowany jest przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w celu wyłonienia najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw Małopolski.
« z 10 »