dr Dorota Czechowska, specjalista fizjoterapii

dr Dorota Czechowska

Pracownik naukowy Zakładu Rehabilitacji w Ortopedii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów

Założyciel i właściciel gabinetu.

KURSY:

 • Leczenie i diagnozowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa metodąMc Kenzie (A,B,C,D)
 • Mechanical Diagnosis and Therapy – Credentialing examination (McKenzie)
 • Egzamin uprawniający do nauczania metody PNF w szkołach i na uczelniach organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji funkcjonalnej PNF w Polsce
 • Cyriax medycyna ortopedyczne stopień 1-6
 • PNF podstawowy level 1 i 2
 • PNF i skolioza
 • PNF rozwijający level 3– zakończony egzaminem
 • PNF kliniczny level 4  – zakończony egzaminem
 • Szkolenia w zakresie Thera Band
 • Techniki energizacji mięśni cz. 1 i  2
 • Kurs naukowo-szkoleniowy Staw kolanowy cz.1,2 i 3
 • Medical Taping Concept
 • Brian Mulligan’s concepts mobilizations with movement NAGS etc part A, B, C
 • Certificate of Attendance Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone- Wilson Concept
 • Energetisch – physiologischen MEDI-Taping st 1,2 i 3
 • Pilates – kurs podstawowy
 • Fundamental and Advanced Kinesio Taping Whole Body (KT1&KT2)
 • Advanced Kinesio Taping Whole Body (KT3- Orthopaedics)
 • Kurs naukowo-szkoleniowy Staw skokowy cz.1 i 2
 • Kinesiology Taping basic Course
 • Sports injuries the neck & upper limb their recognition, assessment, treatment&management (Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej – rozpoznanie, badanie, leczenie i dalsze postępowanie)
 • Kurs naukowo-szkoleniowy Staw barkowy cz.1 i 2
 • Szkolenie „Podstawy rejestracji i analizy aktywności mięśniowej za pomocą powierzchniowego EMG
 • Podstawy stosowania EMG w praktyce fizjoterapeutycznej. Zasady stosowania treningu z zastępczą informacją zwrotną w oparciu o EMG w fizjoterapii.
 • Performance Stability  
 • Kinetic Control
 • Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo-powięziowe (Art Riggs)
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie
 • Techniki aktywnego rozluźniania
 • Dysbalans mięniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta
 • Terapia punktów spustowych
 • Szkolenie anatomia palpacyjna cz.1,2 i 3
 • Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych
 • Dry Needling (suche igłowanie)  level 1
 • Szkolenie z zakresu Pinopresury
 • Terapia powięziowa
 • Manipulacje Powięzi FM wg Luigi Stecco
 • Szkolenia ze stabilizacji Core w grupach zwiększonego ryzyka (kręgosłup, po porodzie, senior)
 • Szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem tytułu trenera personalnego ze specjalizacją Core stability
 • Szkolenia z zakresu podstaw treningu powięziowego w sporcie i terapii ruchowej
 • Szkolenia z zakresu działania i zastosowania powierzchniowej terapii wieloigłowej
 • Trener Blackroll